SmyrnabloggenStaden & världen - be för dem som leder!

”Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla som har makt, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv, på allt sätt fromt och värdigt. Att be så är riktigt och behagar Gud, vår frälsare, som vill att alla människor skall räddas och komma till insikt om sanningen.”
1 Timothiusbrevet 2:1-4

Vårt svenska samhälle, vårt Europa och vår värld har förändrats. Osäkerheten är stor och vi vet inte vad det nya året bär med sig. Våra värderingar, vår kärlek ja själva vår mänsklighet är satt på prov. 

Hur hanterar vi nöden som flyttat in på våra gator. Hur hanterar vi länder som faller samman? Hur bemöter vi totalitära regimer som förtrycker samtidigt som vi i vår ständiga jakt på tillväxt vill ha mer?
Den norska socialmedicinaren Per Fuggli har sagt:  ”Välfärdsstaten är en ömtålig byggnad. Den kan gå sönder. Vi måste försvara den mot ”Jag-partiet” som vill förstöra ”Vi-samhället”. Kanske är det här vi har en av våra största uppgifter i samhället just nu. 
Att bekämpa den egoism, främlingsfientlighet och slutenhet som breder ut sig.

Paulus pekar på ett mäktigt vapen i detta arbete: Bön. 
Vi uppmanas till bön. Be alltid! Bön gör skillnad!
I ett allt mer högröstat offentligt samtal är det lätt att ta till dom stora och skarpa orden. En retorik som skapar fronter och splittring. Bönen visar en stilla men stark väg. En väg som förändrar och som kan ge lösning på situationer som verkar omöjliga.
Dagens bibelord visar på en annan väg än det som dagens samtalsklimat. Låt oss dela våra förhoppningar och våra farhågor med Gud. Det ändrar både liv och samhälle.
/Anne-Jorid Ahgnell

Bön
- Tacka Gud att för vi har det så gott i Sverige.
- Be att politiker i Göteborg tar goda beslut för vår stad.
- Be för politiker och partier på riksnivå.
- Be att Europas ledare hittar vägar för medmänsklighet och solidaritet. 
- Be om en sansad och sanningsenlig nyhetsrapportering.

gbg web

”Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla som har makt, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv, på allt sätt fromt och värdigt. Att be så är riktigt och behagar Gud, vår frälsare, som vill att alla människor skall räddas och komma till insikt om sanningen.”
1 Timothiusbrevet 2:1-4

Vårt svenska samhälle, vårt Europa och vår värld har förändrats. Osäkerheten är stor och vi vet inte vad det nya året bär med sig. Våra värderingar, vår kärlek ja själva vår mänsklighet är satt på prov. 

Hur hanterar vi nöden som flyttat in på våra gator. Hur hanterar vi länder som faller samman? Hur bemöter vi totalitära regimer som förtrycker samtidigt som vi i vår ständiga jakt på tillväxt vill ha mer?
Den norska socialmedicinaren Per Fuggli har sagt:  ”Välfärdsstaten är en ömtålig byggnad. Den kan gå sönder. Vi måste försvara den mot ”Jag-partiet” som vill förstöra ”Vi-samhället”. Kanske är det här vi har en av våra största uppgifter i samhället just nu. 
Att bekämpa den egoism, främlingsfientlighet och slutenhet som breder ut sig.

Paulus pekar på ett mäktigt vapen i detta arbete: Bön. 
Vi uppmanas till bön. Be alltid! Bön gör skillnad!
I ett allt mer högröstat offentligt samtal är det lätt att ta till dom stora och skarpa orden. En retorik som skapar fronter och splittring. Bönen visar en stilla men stark väg. En väg som förändrar och som kan ge lösning på situationer som verkar omöjliga.
Dagens bibelord visar på en annan väg än det som dagens samtalsklimat. Låt oss dela våra förhoppningar och våra farhågor med Gud. Det ändrar både liv och samhälle.
/Anne-Jorid Ahgnell

Bön
- Tacka Gud att för vi har det så gott i Sverige.
- Be att politiker i Göteborg tar goda beslut för vår stad.
- Be för politiker och partier på riksnivå.
- Be att Europas ledare hittar vägar för medmänsklighet och solidaritet. 
- Be om en sansad och sanningsenlig nyhetsrapportering.

gbg web