SmyrnabloggenStaden & världen - sök stadens bästa!

”Sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap och be för den till Herren. När det går väl för den, går det också väl för er.”
Jeremia 29:7 

Vi upplever att Herren har satt fingret på staden, samhället när han vill visa oss vad som ligger på hans hjärta för oss som kyrka.
Det finns gott om starka exempel på detta i Bibeln. Till exempel här i Jeremias bok där profeten skickar ett budskap som gick stick i stäv med vad många ansåg vara Gudfruktigt och fromt.
Judafolket i exil kände sig precis som Guds folk i alla tider som något av främlingar och gäster. I detta fall i Babel, långt från Jerusalem. Många budskap som frambars gick ut på att man skulle isolera sig från omvärlden bara odla hoppet om att få komma hem igen. Satsa på att överleva i Babel men inte leva i Babel. Gud hade en annan plan. Att Guds folk skulle bli en välsignelse för Babel. 

För oss är det likadant. Vår djupaste identitet är Guds rike, vårt hemland är himlen, vår hemstad det nya Jerusalem.  Men precis som till Judafolket i Babel säger Herren till oss: Sök staden bästa och be för den.
Det betyder att stadens utmaningar är våra. Att staden ligger på vårt hjärta precis som den ligger på Guds. Därför arbetar vi för Gud i vår Internationella stad. Vi älskar den och ropar till Gud för dess sår ska bli helade. Och vi ber och arbetar för att Jesus ska bli känd, älskad efterföljd och trodd i Göteborg
/Urban Ringbäck

Bön
- Vi ber om ett slut på gängvåldet.
- Vi ber om nya initiativ som bryter segregationen i Göteborg.

gbg web

”Sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap och be för den till Herren. När det går väl för den, går det också väl för er.”
Jeremia 29:7 

Vi upplever att Herren har satt fingret på staden, samhället när han vill visa oss vad som ligger på hans hjärta för oss som kyrka.
Det finns gott om starka exempel på detta i Bibeln. Till exempel här i Jeremias bok där profeten skickar ett budskap som gick stick i stäv med vad många ansåg vara Gudfruktigt och fromt.
Judafolket i exil kände sig precis som Guds folk i alla tider som något av främlingar och gäster. I detta fall i Babel, långt från Jerusalem. Många budskap som frambars gick ut på att man skulle isolera sig från omvärlden bara odla hoppet om att få komma hem igen. Satsa på att överleva i Babel men inte leva i Babel. Gud hade en annan plan. Att Guds folk skulle bli en välsignelse för Babel. 

För oss är det likadant. Vår djupaste identitet är Guds rike, vårt hemland är himlen, vår hemstad det nya Jerusalem.  Men precis som till Judafolket i Babel säger Herren till oss: Sök staden bästa och be för den.
Det betyder att stadens utmaningar är våra. Att staden ligger på vårt hjärta precis som den ligger på Guds. Därför arbetar vi för Gud i vår Internationella stad. Vi älskar den och ropar till Gud för dess sår ska bli helade. Och vi ber och arbetar för att Jesus ska bli känd, älskad efterföljd och trodd i Göteborg
/Urban Ringbäck

Bön
- Vi ber om ett slut på gängvåldet.
- Vi ber om nya initiativ som bryter segregationen i Göteborg.

gbg web