Staden & Världen - be om fred!

”Be om fred för Jerusalem! Låt det gå väl för alla som älskar dig. Låt friden härska innanför dina murar och tryggheten i dina palats.”
Psaltaren 122:6-7 

När Bibeln talar om fred, shalom, handlar det inte bara om att det inte är krig, men istället om helhet, harmoni och enhet. Fred är därför upprättade relationer, helande av sår och kärlek i handling.
Fred kräver därför ett möte, en verklig relation - att jag lär känna min motpart. Verklig fred går därför inte att åstadkomma bara med ord på ett papper utan är beroende av förändrade hjärtan.
Paulus uppmanar oss i Romarbrevet att låta oss förvandlas genom förnyelsen av våra tankar, att älska varandra uppriktigt och att hålla fred med alla människor, så långt det beror på oss.
Vi uppmanas att låta den fred och harmoni Gud vill ge få härska i våra liv. Den är en frukt av gemenskapen i den Helige Ande och är en inre förvandling i oss, som utbreder Guds fridsrike i och kring våra liv.
Jerusalem är centralt i storyn om hur Gud vill stifta fred, här fanns templet - mötesplatsen mellan Gud och människa, och här fullgjorde Jesus offertjänsten när han på korset uppfyllde lagens krav på oss och försonade oss med Gud.
Namnet Jerusalem byggs upp kring ordet shalom, och betyder fredens boning. Genom sin Helige Ande vill Gud nu upprätta ditt liv som en fredens boning.
/Mikael Tilly

Bön
- Bed om slut på krigen.
- Bed om verklig Shalom för Israels folk.
- Bed att Guds fredsrike skall utbredas i våra liv och i vår värld.

gbg web