Staden & världen - be för de förföljda!

”Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet: För din skull  lider vi dödens kval dagen lång, vi har räknats som slaktfår. Nej, över allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår herre.”
Romarbrevet 8:35-39

Innan han mötte Jesus så förföljde Paulus de som följde Kristus. Efter att han hade mött Jesus så fick han ofta utstå förföljelse själv. Från båda perspektiv så kände han till missmodet som förföljelse kan orsaka. Han gav oss också bibeltexter som kan hjälpa oss och andra att förbli trogna när vi möter förföljelse.
Förföljelsens möjlighet. Vi påminns om att våra ord och handlingar betyder något. Varje dag och i varje situation så tittar andra på oss. Vi lyser Jesus genom att bemöta de som förföljer oss med nåd, kärlek och ärlighet. Förföljelse kan avslöja vilka vi verkligen är.
Förbli fokuserad även när du utstår prövningar. Gud ser vår förföljelse. När vi fokuserar på Jesus och inte på våra förföljare så påminns vi om att vi inte är ensamma i våra prövningar.
Förföljelse som en spegel. När ljus reflekteras i en spegel så visar den en exakt bild. Man kan använda speglar i teleskop och mikroskop för att intensifiera och fokusera ljuset så att det visar en tydligare bild. Vi vet att fienden har förblindat synen och tankarna hos den som ännu inte tror. Och de behöver se en tydlig blid av evangeliet i funktion. När räddade, frälsta människor betjänar andra, speciellt de som förföljer, då reflekterar vi Jesus på det mest tydliga sätt. Må Herren hjälpa oss i vårt uppdrag att göra detta.
/Mark Beckenham

Bön
- Be för styrka mitt i svagheten och att du kan få lysa Jesus genom ditt sätt att tala och leva.
- Be för de kristna runtom i världen som torteras och förföljs för sin tro. Att de skall vara starka i Herren och inte ge upp.

gbg web