Staden & Världen - missionsbefallningen

”Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.”
Matteusevangeliet 28:18- 20

De elva lärjungarna som först fick ta emot missionsbefallningen var långt ifrån perfekta. I versen innan kan vi läsa hur några av dem tvivlade just i denna stund. Ändå fick de det stora uppdraget att ge Guds goda budskap till alla. Jesus såg potential i dem trots deras brist. Det är ett återkommande mönster att Gud använder de operfekta.

Vi kan ofta känna oss otillräckliga i att det är vi som just i denna tid för stafettpinnen vidare. ”Vem är jag att berätta för någon annan?” kan man lätt fråga sig. Men jag är övertygad om att Jesus tror på dig, precis som han trodde på de första lärjungarna. Dessutom är du inte ensam, Jesus har lovat att vara med dig. Han vill använda dig. Tänk vilket fantastiskt uppdrag att få dela med sig till andra att det finns mening och frid, att ondskan inte kommer att segra och att var och en kan få ha en relation till Gud. Det är också hoppfullt att till och med det lilla kan betyda väldigt mycket, en bönesuck, en omtänksam handling eller ett varmt ord.
/Johannes Magnusson

Bön
- Be om en växande kärlek till dina medmänniskor.
- Be att idag få betyda något för någon annan.
- Be för de du känner som ännu inte känner Jesus.
- Be om vishet att dina ord och handlingar får vara ledda.

gbg web