Församlingen - en plats för återupprättelse

”Detta ord kom till Jeremia från Herren: Gå ner till krukmakarens hus. Där skall jag låta dig höra mina ord. Då gick jag ner till krukmakarens hus och fann honom i arbete vid drejskivan. Ibland misslyckades lerkärlet som krukmakaren formade med sina händer, och då gjorde han om det till ett nytt kärl, så som han ville ha det. Herrens ord kom till mig: Skulle jag inte kunna göra med er, Israels folk, så som denne krukmakare gör, säger Herren. Som leran i krukmakarens händer, så är ni i mina händer, Israels folk..”
Jeremia 18:1-6

Jag satt och kollade på Veckans brott på SVT en kväll för något år sedan. Kriminologen Leif GW Persson kom där in på ett resonemang om hur svårt det var för återfallsbrottslingar att ändra bana. På frågan om det ändå kunde finnas någon chans så svarade han något i stil med: ”Ja, det som brukar funka är såna här saker som frälsning och att de får tag i ett vettigt fruntimmer och sån’t där”. Båda de där sakerna har med gemenskap att göra. Frälsning handlar om en återupprättad gemenskap med Gud själv och samtidigt att få bli införlivad i en gemenskap med bristfälliga, men samtidigt genom Guds nåd heliggjorda människor. Nämligen kyrkan. När Jeremia fick uppmaningen att gå ner till krukmakarens hus var det för att Gud ville säga något till honom om det folk som Jeremia var en del av. Han visste att många var grova återfallsförbrytare när det kom till Guds bud och kanske hade han börjat tappa hoppet om Gud verkligen kunde använda ett sådant folk. Men där och då blev han påmind om att Herren kan omforma även de hårdaste hjärtan. Församlingen är tänkt att vara en gemenskap där en sådan insikt har slagit rot och där den insikten och det hoppet levs ut, till återupprättelse för varandra. Jeremia fick det uppenbarat för sig. Leif GW verkar ha koll på det. Hur är det med dig och mig?
/Lars Svensson

Bön
- Vi ber om ditt verk i våra liv Herre.
- Vi ber för Trappa Upp, DreamCenter och LP-verksamheten i vår stad.
- Vi ber för Smyrna Gårdsten.

forsamling web