Församlingen - arbetare till Guds rike

”När han såg människorna fylldes han av medlidande med dem, för de var illa medfarna och hjälplösa, som får utan herde, Och han sade till sina lärjungar: ”Skörden är stor men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd.”
Matteusevangeliet 9:36-38

Förra vintern när flyktingströmmen var som värst hade jag förmånen att jobba med Smyrnas transitboende. Genomslaget i församlingen var enormt, folk skänkte saker och gav av sin tid. På så kort varsel har nog ingen verksamhet i Smyrnas historia fått så många volontärer. Varför? – vi hade fyllts av medlidande, vi hade sett hur farlig deras flyktväg varit, vi hade sett att de var illa medfarna och hjälplösa. 

I dagens text får vi läsa om hur Jesus fylls av medlidande för de människor han möter. Hans respons var samma som vår, han tog sig an dem. Men han gick steget längre – upp på ett kors. 
Jag har en favoritrad i en sång som vi ibland sjunger i kyrkan, den lyder: ”Break my heart for what break yours”. Fritt översatt: Fyll mitt hjärta med den nöd som finns i ditt hjärta.
Att vara Jesus lärjunge innebär att bära på hans kärlek men det innebär också att bära på hans nöd, att gråta hans tårar. Att se den som lider och fyllas av medlidande.
Bönen som Jesus vill att vi ska be är smått förrädisk. För i samma stund som vi ber Gud sända fler arbetare svarar han tillbaka: ”Jag sänder ut dig. Du är min arbetare.” 
Det behövs arbetare som aldrig förr till Guds rike, därför att skörden är stor och därför att nöden är stor. Vi som tror på Jesus bär på något som kan fylla människor innersta behov. Därför är min bön att Jesu nöd ska drabba ditt och mitt hjärta som aldrig förr. Att ta del av Jesu nöd är en katalysator för att ge vidare hans kärlek.  
/Amadeus Ringbäck 

Bön
- Be att Gud sänder arbetare till sin skörd.
- Be att Gud ska använda dig i ditt sammanhang. 
- Be att vi inte blundar för den nöd som finns i vår värld.

forsamling web